Retired?

On April first 2014 I retired, no fooling. My colleagues and friend had prepared an amazing farewell party on the 20th of March, and I later wrote to them:

Beste collega’s, lieve vrienden en vriendinnen
Veel van jullie waren op mijn afscheidsfeestje en hebben daar actief en/of passief aan deelgenomen. Middels dit schrijven wil ik jullie hartelijk danken voor die prachtige avond en de mooie jaren die ik heb beleefd aan de UvA. De samenwerking met collega’s en de gedachtewisselingen met studenten hebben tot grote voldoening en vaak ook tot onverbloemd vermaak geleid. Wat niet wegneemt dat er ook wel eens geleden moest worden – sommige zaken in de UvA zijn nou eenmaal een beetje rammelig. Maar al met al is de cultuur in deze tent mij beter bevallen dan die van andere instellingen waar ik heb gediend.
Wat ik nog eens speciaal wil benadrukken is hoe mooi het is dat veel van onze studenten een grote passie voor het vak hebben, die wordt beantwoord door de passie die de docenten voor hun vak hebben. Er zijn recent een aantal docenten met pensioen gegaan en er is een nieuwe wacht aangetreden waar ik het volste vertrouwen in heb en veel van verwacht.
In het bijzonder wil ik nog de organisatoren van het afscheidsfeestje danken; wat een schitterend en perfect georganiseerd specktaeckel!
Ik schrijf dit op 31 maart, mijn laatste officiële werkdag, met een vleugje weemoed. Afscheid, c’est mourir un peu, en natuurlijk is de voorlaatste fase, de vanaprastha (het zwitserleven), die ik nu inga ook een confrontatie met de eindigheid van dit bestaan (vergeef mijn ‘urubismo’ – aasgierenfilosofie ofwel galgenhumor pace Freud). Maar voor het zover is zal ik toch proberen enkele navorsingen in de culturele musicologie af te ronden. Daartoe zal ik met enige regelmaat in Nieuwe Doelen 16 rondspoken en voorlopig geef ik ook nog Indiase zangles op maandagmiddag. Eerlijk gezegd heb ik niet zo’n haast met de sanyasa fase (alzheimer) en de mahasamadhi (kassiewijle, kapoerewiet) als het aan mij ligt, maar goed, dat ligt het niet.
Er zijn, door verschillende aanwezigen, enkele plaatjes geschoten van het feest, met de kanttekening dat het licht niet heeft meegewerkt.
Tot spoedig weerziens!

Here are some pictures of that event.

Advertisements

Conference on Cultural Musicology, January 24-25, 2014

FACULTY OF HUMANITIES

DEPARTMENT OF MUSICOLOGY

International Conference on Cultural Musicology
24-25 January 2014
University of Amsterdam
Nieuwe doelenstraat 16
1012 CP Amsterdam

On January 24-25, 2014 the musicology department of Amsterdam University is organising an international conference about cultural musicology on the occasion of the retirement of Prof. Wim van der Meer. As a cultural anthropologist and a musicologist Wim van der Meer has contributed significantly to the field of cultural musicology. For the last thirteen years he and Prof. Rokus de Groot were at the very core of the Amsterdam musicology department which saw an impressive renewal of both the education programmes and the research activities.
The term cultural musicology has been circulating a lot in the past decade, but often in an implicit manner. Through the joint efforts of the participants the conference aims to clarify and expand the field. Scholars with a widely divergent background and interest in music will present their contributions about fundamental issues related to the interconnections between music and culture in different parts of the world.
The conference is open to scholars and students in musicology, cultural studies and related disciplines as well as interested persons in general.
For additional information consult the website (where you can also register online):

http://culturalmusicology.org/conference-2014/

The Archives

Just added a number of items under the Archives menu. Now not only the online Oideion can be accessed, but also the printed journal in pdf. Also, the back issues of very hard to find journals from the past have been scanned and OCRd. Finally, a variety of diverse articles is posted in Miscellaneous, and this will be expanded very soon!

The 2013 Bake day (March 23)

fotoThe morning was reserved for the General Assembly. Last year the whole board was there, and one ordinary member – this year from the board there was only the president (well, Sieta was there but only to say that she resigned), and a handful of ordinary members. I wasn’t there myself, so I can’t comment on any details. Apparently the president survived, because in the afternoon he coordinated one of the sessions. The sessions were, in my opinion, quite interesting. In the first one Jeanneke den Boer, Suzanne van der Pol and Bernard Kleikamp gave there views on musi-cultural entrepreneurship. Jeanneke and Bernard are very experienced and what they had to say could have been interesting for many of the currently unemployed musicologists,  but the cold probably kept most of them away. Suzanne gave her perspective from the starters point of view. The members who were present were mostly students or retired. Perhaps our absent members were too busy. The second session was a panel discussion about the rising phenomenon of cultural musicology, a confluence of new musicology, new ethnomusicology and much much more. Pieter de Rooij recorded it all (click here to listen/download).

Jaarverslag 2012

BAKE SOCIETY – society for the study of performing arts world wide Concept jaarverslag 2012 (periode 12 mei 2012 tot 23 maart 2013)

Bestuur Adri Schreuder, voorzitter Klaus Kuiper, penningmeester Miriam Brenner, secreataris Jaco van den Dool, bestuurslid Sieta Neuerburg, bestuurslid

Activiteiten De voorjaarsbijeenkomst op 12 mei 2012 stond in het teken van de jaarlijkse ALV (zie verslag). Vanwege de omvangrijke organisatie rondom het congres Music, Oppression and Resistance van maart 2012 zag het bestuur geen mogelijkheid om verdere inspanningen te verrichten. In de Bake Newsletter van juni 2012 en per mail is een oproep gedaan aan de leden voor ideeën en helpende handen bij het organiseren van een najaarsbijeenkomst. Hierop kwam geen respons, waarmee een najaarsbijeenkomst helaas kwam te vervallen. In het vorige verslag meldden we: “Verslaglegging en evaluatie van het congres [Music, Oppression and Resistance] door beide besturen moet nog plaatsvinden – kan dus niet in dit jaarverslag worden meegenomen”. Inmiddels is met het bestuur van de KVNM het congres nabesproken. Gememoreerd werd dat (publieks)deelname door leden van beide verenigingen tegenviel – met name de KVNM trok zich dit aan – maar dat het evenement als geheel geslaagd mag worden genoemd. Beide besturen spreken het voornemen uit tot een tweejaarlijks gezamenlijk (KVNM en Bake Society) te organiseren congres. *Voetnoot: gedeelte uit de evaluatie.

Communicatie De Bake Society maakt zich bekend via Facebook, de Newsletter en via de site Bake Society News. De aangepaste website is te bereiken via http://www.bakesocity.net De Newsletter verscheen in juni 2012 en op 19 januari 2013. De Newsletter is nu geïntegreerd in Bake Society News, en wordt niet meer apart verzonden. Er zullen met enige regelmaat mails uitgaan die de leden attenderen op actuele informatie op de website. Doel is het bevorderen van de communicatie in de vereniging. Verder wil het bestuur de vereniging op deze wijze naar buiten toe presenteren. Er werd door de leden helaas weinig bijgedragen aan de Newsletter. Het bestuur hoopt via de duidelijk vormgegeven en makkelijk te bereiken News-site op meer bijdragen van de leden. Via Bake Society News zijn er links naar de overige publicatiekanalen en naar Cultural Musicology iZine dat wordt gepresenteerd als een van de activiteiten van de Bake society. Alles bijeen dus.

Publicaties De Bake Society Series heeft dit jaar geen publicaties opgeleverd. Op handen is de publicatie van The art of Seduction. Bake online journal is een publicatie kanaal met name voor publicaties van Masterstudenten. Financiën Zie apart jaarverslag. De financiën zijn gezond; er is een achterstand met het innen van de contributiegelden ober 2012 en 2011.

*Algehele ervaring van de conferentie namens de KVNM Forumcommissie

* Erg positief, ondanks de kleine strubbelingen in communicatie Bake/KVNM Forumcie (tekst CfP’s en muzikaal intermezzo) met Bake tijdens het organisatieproces.

* Zijn erg blij met het grote aantal inzendingen en de diversiteit van de onderwerpen van de ingezonden papers. Merendeel van presentaties door jonge sprekers zeer goed; andere presentaties van wat mindere kwaliteit. Het was duidelijk dat sommige mensen al meer ervaring hadden in het doen van onderzoek en het houden van presentaties van (wetenschappelijk) hoog niveau. Doordat anderen weinig/geen ervaring hadden was het verschil erg groot en viel dit erg op. Dit is een aandachtspunt voor de volgende keer om rekening mee te houden tijdens de selectie. Hoewel het natuurlijk lastig blijft om op basis van een abstract van 200-300 woorden en een CV de kwaliteit van iemands presentatie te bepalen.

* Relatief grote opkomst over 2 dagen, ook een relatief groot aantal jonge mensen.

* Teleurstelling over de aanwezigheid van KVNM bestuur en leden; KVNM-ers waren in de minderheid in vergelijking met Bake mensen.

* Een mogelijk volgende samenwerking met Bake wordt zeker geambieerd. Ook gezien het publiek dat je kan bereiken, dat is zowel breder (diverse ‘muzikale achtergronden’) als groter (kwantiteit) en heeft een grotere variatie in leeftijd.

Programma ALV en studiemiddag 23 maart 2013

10.30 Algemene ledenvergadering

welkom en vaststellen agenda – mededelingen – notulen ALV 12 mei 2012 – jaarverslag – financieel verslag – begroting – publicaties, Bake Society News, Bake Online – vooruitblik activiteiten – rondvraag

12.30 Lunch

14.00 Panel (1) cultureel ondernemen

15.15 Pauze

15.45 Panel (2) culturele muziekwetenschap

> Uitgebreide informatie over het middagprogramma >

17.15 Afsluiting

Borrel

Diner.

De kosten van deze dag zijn voor de Bake vereniging. Het diner is op eigen kosten

Locatie: Lipsius gebouw, zaal 028, Cleveringaplaats 1, Leiden

Van Leiden CS naar Cleveringaplaats
Wandelroute van Leiden CS naar Cleveringaplaats