Archive for June, 2015

Onderzoeksbijeenkomst Utrecht

Posted on June 10, 2015. Filed under: Uncategorized |

Zaterdag 30 mei organiseerde het lectoraat Lifelong learning in music van de Hanzehogeschool Groningen en Bake Society de eerste gezamenlijke onderzoeksbijeenkomst in Utrecht. In het diverse programma presenteerden ervaren onderzoekers en PhD-studenten hun lopende onderzoeken op het gebied van muziek. De onderzoekers hadden een gevarieerde achtergrond, van musicologie en muziekwetenschap tot sociologie, wat de discussie zeker ten goede kwam.

2015-05-30 11.32.58

Wim van Zanten begon het programma met:The validity of visual representations of music of the Baduy minority group in West Java. Naast muziekvoorbeelden, beeldmateriaal en de uitleg van de veranderende leefomstandigheden van de Baduy, kwamen er ook interessante methodologische kwesties aan bod. Hoe kun je betrouwbare en valide data verzamelen als je respondenten in een zeer gesloten gemeenschap leven?

2015-05-30 12.28.42

Echa Iye presenteerde: Music and Migration: The Role of Networking and Transcultural Capital for West African Musicians in the Netherlands. In zijn paperpresentatie kwam duidelijk naar voren dat West-Afrikaanse muzikanten in Nederland te maken hebben met discriminatie, racisme en gebrek aan sociaal, cultureel en economische kapitaal. Deze driedeling van Bourdieu staat centraal in zijn werk. Met dit onderzoek wil Iye aantonen hoe deze muzikanten door middel van netwerken met muzikanten in hun thuisland, muzikale vaardigheden en instrumenten hun cultureel kapitaal vergroten.

2015-05-30 13.46.38

Na de lunchpauze behandelde Mimi Mitchell de muzikale reis van Jaap Schröder, getiteld: The springtime of a new sound. In een goed verzorgde presentatie nam ze ons mee door de muzikale ontwikkeling van deze befaamde violist. Centraal hierin stonden de sleutelfiguren die Schröder hebben beïnvloed om met een authentiek barokinstrument te spelen en werken van Mozart en Bach een nieuw geluid te geven. Mitchell liet prachtige voorbeelden horen waarin het verschil tussen het oude en nieuwe geluid duidelijk te horen was.

2015-05-30 14.19.17

Jaco van den Dool sloot de middag af met zijn onderzoek naar lichamelijke muzikale leerprocessen, Learning with the body: investigating the link between musical interaction and the acquisition of musical knowledge and skills. Aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve data liet hij zien dat synchronisatie van het lichaam met het muzikale materiaal van essentieel belang is voor de beheersing van muzikale vaardigheden.

vanwege de meer informele opzet was er veel tijd en ruimte om het gepresenteerde onderzoek te bespreken. Dit in tegenstelling tot veel conferenties waar de tijd om met elkaar dieper op de inhoud in te gaan vaak ontbreekt.

In het najaar wil de Bake society en de Hanzehogeschool Groningen zeker een tweede onderzoeksbijeenkomst organiseren. Ideeën en suggesties zijn meer dan welkom: bakesociety@gmail.com

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...