Bake ledendag 12 april 2014

Posted on March 25, 2014. Filed under: Uncategorized |

Locatie: Conservatorium van Amsterdam, Oosterdokskade 151, kamer 8.03

Het bestuur van de Arnold Bake Society nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 12 april. Aansluitend is er programma met lezingen, pitches en workshop. Adri Schreuder is aftredend als voorzitter. Bestuurslid Jaco van den Dool stelt zich kandidaat voor de functie. Als nieuwe bestuursleden hebben zich kandidaat gesteld Wander Mulder voor de functie van penningmeester, en Suzanne van der Pol ter versterking van het bestuur.

Agenda

10.30 Inloop en koffie

11.00 Algemene Leden Vergadering

1. Opening en mededelingen
2. Notulen ALV maart 2013
3. Jaarverslagen 2013
– jaarverslag secretaris
– financieel jaarverslag
4. Begroting 2014
5. Benoeming kascommissie
6. Publicaties en activiteiten
7. Bestuurssamenstelling
8. Rondvraag

12.30 Lunch

14.00 Lezing
Reshaping Authenticity: Production, Reception, Aesthetics of New Folk Music, door Niels van Poecke*

14.45 Theepauze

15.15 Pitches en workshops
– Pieter de Rooij presenteert twee fragmenten uit zijn film over Cultural Musicology
– Bogi Nagy bespeelt de Taragota in confrontatie met de Saxofoon
– Suzanne van der Pol deelt haar recente Senegalese ervaringen via film en workshop

16.30 Einde

* Reshaping Authenticity: Production, Reception, Aesthetics of New Folk Music
Niels van Poecke

Sinds begin jaren ’90 is er sprake van de opkomst en groeiende populariteit van nieuwe vormen van folk muziek. Door de muziekindustrie (muzikanten, labels en journalisten) wordt deze muziek vaak gecategoriseerd onder de labels ‘free folk’, ‘freak folk’, ‘New Weird America’ en ‘indie folk’. Bekende namen binnen de genres zijn Devendra Banhart, CocoRosie, Edward Sharpe, Bon Iver en Mumford and Sons. Hoewel deze artiesten zeer uiteenlopend zijn en moeilijk onder een label te classificeren zijn, hebben zij met elkaar gemeen dat hun muziek geïnspireerd is op traditionele Amerikaanseen Britse folk muziek. In zijn promotieproject Reshaping Authenticityonderzoekt socioloog Niels van Poecke (Erasmus Universiteit Rotterdam) de sociale processen die ten grondslag liggen aan de opkomst en populariteit van deze nieuwe folk muziek, die de afgelopen 5-10 jaar ook in Nederland populair geworden zijn. In zijn presentatie zal Van Poecke een introductie geven op mijn onderzoek (onderwerp, onderzoeksvragen en methodiek) en vervolgens inzoomen op hoe vanuit de discipline van de sociologie van kunst en cultuur kunst (en dus ook popmuziek) bestudeerd kan worden. Specifiek zal hij ingaan op het production-of-culture perspectief en op receptiestudies. Maar ook op een aantal tekortkomingen van deze benaderingen: onderbelichting van de kunst zelf en hoe de link te maken met ‘de samenleving’? In zijn project wil hij deze tekortkomingen ‘overstijgen’ door ook aandacht te besteden aan de esthetica van nieuwe folk, en daarnaast een link te leggen tussen folk en meer macro-aspecten in de samenleving, bezien vanuit de bestudeerde doelgroep (folk fans, -muzikanten, en -organisatoren). Uitgangspunt is daarbij de uitspraak van de Britse kunstsociologe Victoria D. Alexander: “Art should be best studied holistically”.

Niels van Poecke, MA is wetenschappelijk docent en promovendus aan de afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is de auteur van het boek ‘De tragiek van de tragedie, over Nietzsche, Wagner en bluesmuziek’. Momenteel werkt hij aan een onderzoek naar de productie, receptie en esthetica van nieuwe vormen van folk muziek in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland in de periode 1990-heden. Correspondentie: vanpoecke@eshcc.eur.nl

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...