Jaarverslag 2012

BAKE SOCIETY – society for the study of performing arts world wide Concept jaarverslag 2012 (periode 12 mei 2012 tot 23 maart 2013)

Bestuur Adri Schreuder, voorzitter Klaus Kuiper, penningmeester Miriam Brenner, secreataris Jaco van den Dool, bestuurslid Sieta Neuerburg, bestuurslid

Activiteiten De voorjaarsbijeenkomst op 12 mei 2012 stond in het teken van de jaarlijkse ALV (zie verslag). Vanwege de omvangrijke organisatie rondom het congres Music, Oppression and Resistance van maart 2012 zag het bestuur geen mogelijkheid om verdere inspanningen te verrichten. In de Bake Newsletter van juni 2012 en per mail is een oproep gedaan aan de leden voor ideeën en helpende handen bij het organiseren van een najaarsbijeenkomst. Hierop kwam geen respons, waarmee een najaarsbijeenkomst helaas kwam te vervallen. In het vorige verslag meldden we: “Verslaglegging en evaluatie van het congres [Music, Oppression and Resistance] door beide besturen moet nog plaatsvinden – kan dus niet in dit jaarverslag worden meegenomen”. Inmiddels is met het bestuur van de KVNM het congres nabesproken. Gememoreerd werd dat (publieks)deelname door leden van beide verenigingen tegenviel – met name de KVNM trok zich dit aan – maar dat het evenement als geheel geslaagd mag worden genoemd. Beide besturen spreken het voornemen uit tot een tweejaarlijks gezamenlijk (KVNM en Bake Society) te organiseren congres. *Voetnoot: gedeelte uit de evaluatie.

Communicatie De Bake Society maakt zich bekend via Facebook, de Newsletter en via de site Bake Society News. De aangepaste website is te bereiken via http://www.bakesocity.net De Newsletter verscheen in juni 2012 en op 19 januari 2013. De Newsletter is nu geïntegreerd in Bake Society News, en wordt niet meer apart verzonden. Er zullen met enige regelmaat mails uitgaan die de leden attenderen op actuele informatie op de website. Doel is het bevorderen van de communicatie in de vereniging. Verder wil het bestuur de vereniging op deze wijze naar buiten toe presenteren. Er werd door de leden helaas weinig bijgedragen aan de Newsletter. Het bestuur hoopt via de duidelijk vormgegeven en makkelijk te bereiken News-site op meer bijdragen van de leden. Via Bake Society News zijn er links naar de overige publicatiekanalen en naar Cultural Musicology iZine dat wordt gepresenteerd als een van de activiteiten van de Bake society. Alles bijeen dus.

Publicaties De Bake Society Series heeft dit jaar geen publicaties opgeleverd. Op handen is de publicatie van The art of Seduction. Bake online journal is een publicatie kanaal met name voor publicaties van Masterstudenten. Financiën Zie apart jaarverslag. De financiën zijn gezond; er is een achterstand met het innen van de contributiegelden ober 2012 en 2011.

*Algehele ervaring van de conferentie namens de KVNM Forumcommissie

* Erg positief, ondanks de kleine strubbelingen in communicatie Bake/KVNM Forumcie (tekst CfP’s en muzikaal intermezzo) met Bake tijdens het organisatieproces.

* Zijn erg blij met het grote aantal inzendingen en de diversiteit van de onderwerpen van de ingezonden papers. Merendeel van presentaties door jonge sprekers zeer goed; andere presentaties van wat mindere kwaliteit. Het was duidelijk dat sommige mensen al meer ervaring hadden in het doen van onderzoek en het houden van presentaties van (wetenschappelijk) hoog niveau. Doordat anderen weinig/geen ervaring hadden was het verschil erg groot en viel dit erg op. Dit is een aandachtspunt voor de volgende keer om rekening mee te houden tijdens de selectie. Hoewel het natuurlijk lastig blijft om op basis van een abstract van 200-300 woorden en een CV de kwaliteit van iemands presentatie te bepalen.

* Relatief grote opkomst over 2 dagen, ook een relatief groot aantal jonge mensen.

* Teleurstelling over de aanwezigheid van KVNM bestuur en leden; KVNM-ers waren in de minderheid in vergelijking met Bake mensen.

* Een mogelijk volgende samenwerking met Bake wordt zeker geambieerd. Ook gezien het publiek dat je kan bereiken, dat is zowel breder (diverse ‘muzikale achtergronden’) als groter (kwantiteit) en heeft een grotere variatie in leeftijd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s