Annual members’ day 2013

Beste leden,
Hierbij nodigen we u uit voor de jaarlijkse ledendag van de Bake Society. Deze zal gehouden worden op zaterdag 23 maart aanstaande. Het programma bestaat uit:

  • 10.30 Algemene ledenvergadering
  • 12.30 Lunch en ontmoeting
  • 14.00 Middagprogramma met daarin:

(a) voordrachten over het (veranderende) werkveld van de musicoloog – op zoek naar nieuwe initiatieven.

Cultureel ondernemen schept toekomst. Maak je niet afhankelijk van subsidies en instellingen, maar wees creatief en neem initiatief. Cultureel ondernemen is meer dan een begroting maken, of de VAR aanvragen: het is een houding van eigen kansen creëren. Het panel van musicologen zal in korte voordrachten voorbeelden geven van hoe het werkveld er op dit moment voor hen uitziet. Ze bespreken hun aanpak in een periode van (dreigende) culturele kaalslag. Henrice Vonck trekt conclusies en doet aanbevelingen. 

Panelleden: Jaenneke den Boer, Suzanne van der Pol, Bernard Kleikamp, Henrice Vonck

 

(b) panel en discussie over het opkomende fenomeen van de culturele muziekwetenschap.

Panel: Cultural musicology, ethnomusicology, new musicology: The same difference?
Panellists: Barbara Titus (UU), Vincent Meelberg (RUN), Joep Bor (UL), Fred Gales (Bake society), Helen Metselaar (UvA), Julia Kursell (UvA), Wim van der Meer (UvA)
Moderator: Klaus Kuiper (Bake society), Referents: Adri Schreuder (CvA), Henrice Vonck (Codarts)
Up to the 80s of the past century musicology mainly knew two branches: musicology and ethnomusicology [1]. The former studied the European ‘art’ music tradition and its manifestations elsewhere, the latter studied all ‘other’ music. But not only the object of study was different, their methods also diverged. Musicology was primarily historical, perusing scores and exploring archives, ethnomusicology applied anthropological methods to music research. In the 80s turmoil ensued, ethnomusicological methods were applied to European ‘art’ music, and historical and other perspectives were applied to the study of ‘other’ music. The binary opposition of European ‘art’ music and ‘other’ music had eroded and perhaps even became obsolete. Then we saw the rise of an ever growing number of designations; anthropology of music or musical anthropology, new musicology, critical musicology and of course cultural musicology. And then there were further bifurcations that focussed on specific issues: popular music studies, world music studies, jazz studies, postcolonial musicology, feminist musicology…
What we will try to elucidate in this panel is whether these designations refer to distinct disciplines and if so what does distinguish them. We will also raise the question whether the old musicology-ethnomusicology binary is still viable and if ethnomusicology, historical musicology and cultural musicology can coexist meaningfully. But most of all, we will attempt to get a clearer picture of what cultural musicology is or could be.
Members of the panel will be asked to prepare a five minute statement presenting their views on the matter, and in a second round can respond to the statements of others. Finally the discussion will be thrown open to the floor.
[1] there are of course other branches, such as systematic musicology, biomusicology, sinology, music theory, paleomusicology, etc.

______________________________________________________________________________________

Eind van de middag borrel en aansluitend diner voor wie daaraan deel wil nemen. De locatie is Lipsiusgebouw, zaal 028, Cleveringaplaats 1 te Leiden. Een meer verfijnde agenda volgt spoedig.
In de tweede plaats willen we de leden aansporen de contributie te voldoen over 2013. Het bedrag van 35 euro (studenten: 17,50) s.v.p. overmaken op rekeningnummer 5018633 t.n.v. Bake Vereniging. Willen de leden die over 2012 hun contributie niet hebben betaald dit met spoed alsnog doen!
Verder is er onze digitale site Bake News, met actuele informatie zoals de Newsletter, en meer. Bake News is bereikbaar via de link: bakesociety.net En bezoek ook eens de website: www.culturalmusicology.org

Met hartelijke groet,
Het bestuur

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s